Skaly

Nechala & Co.

Vďaka tímovej spolupráci právnikov a ich rozdielnym skúsenostiam dokáže advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o. poskytovať kvalitné právne poradenstvo prakticky vo všetkých oblastiach slovenského práva. Advokátska kancelária Nechala & Co. s.r.o. disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti obchodného práva a hospodárskej súťaže, občianskeho a rodinného práva, pracovného práva, ako aj v špecifických oblastiach – napríklad právo duševného vlastníctva (najmä počítačové právo), ochrana osobných údajov, mediálne právo, verejné obstarávanie.

Novinky & médiá

Pondelok, 18. Január 2016

Nová povinnosť pre prevádzkovateľov e-shopov

Nová povinnosť pre prevádzkovateľov e-shopov

Mailing list

Prihláste sa do mailinglistu, ak chcete získať najnovšie právne informácie a novinky:


Spravodaj

Stiahnite si najnovší Spravodaj

Kontakt

Nechala & Co. s.r.o.

Továrenská 10
811 09 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 2 2042 2010
fax: +421 2 3500 9015
email: advocate@advocate.sk